opłaty

Opłaty w roku  2018/2019

 • wpisowe - 100 zł
 • czesne - 300 zł
  • z TERESIŃSKĄ KARTĄ DUŻEJ RODZINY 15% ZNIŻKI NA CZESNE

            teresinska karta

 • wyżywienie - 7zł/dzień (140zł/miesiąc), po 3 dniach nieobecności opłata jest odliczana za każdy kolejny dzień
 • ubezpieczenie od NNW - zależnie od wybranego pakietu

 Opłata za Przedszkole regulowana jest z góry w stawkach miesięcznych płatnych przelewem do 5-go dnia każdego miesiąca na rachunek PKO BP 94 1020 1185 0000 4102 0167 8572, bądź w siedzibie placówki.

ZAJĘCIA DODATKOWE - UWZGLĘDNIONE W CZESNYM

 • język angielski 3 razy w tygodniu

    

 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sportów drużynowych
 • rytmika
 • nauka tańca 1 raz w tygodniu
 • religia

ZAJĘCIA DODATKOWE - ODPŁATNIE

 • indywidualne zajęcia logopedyczne - 25 zł za jedne zajęcia
 • lepienie z gliny 1 raz w tygodniu - 40 zł/miesiąc

 Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb rodziców i własnych możliwości.

 

w ramach czesnego, zapewniamy

 • bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć i poza terenem przedszkola
 • wspomaganie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami oraz uwzględnieniem warunków społeczno-kulturowo-przyrodniczych
 • pobieranie nauki religii, jeżeli rodzice wyrażają takie życzenie
 • współdziałanie z rodziną dziecka i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną:
  • spotkania rodziców z psychologiem w środy o godzinie 16:00, po wcześniejszym umówieniu się
 • badanie przesiewowe wad wymowy przez logopedę, jeden raz w roku
 • przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej i podjęcia nauki w szkole
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sportów drużynowych
 • rytmika
 • nauka tańca 1 raz w tygodniu
 • religia
 • język angielski 3 razy tygodniowo
 • zajęcia metodą wrażliwości:
  • warsztaty plastyczne
  • spotkanie ze sztuką
 • muzykoterapia – zajęcia relaksacyjne
 • spotkania z interesującymi gośćmi
 • dofinansowanie do wyjazdów i wycieczek
 • wyposażenie sal dydaktycznych w niezbędne akcesoria oraz sprzęt multimedialny