Bezpieczeństwo

 • W naszym przedszkolu zapewniamy wszystkim dzieciom najwyższe standardy pomieszczeń, w których przebywają. Zgodnie z wymaganiami, wszystkie pomieszczenia posiadają odpowiednią powierzchnię i wysokość oraz nasłonecznienie. Spełniają wszystkie normy PPOŻ, BHP oraz Sanepid.

   

 • Wszystkie dzieci oraz personel przedszkola objęci są ubezpieczeniem OC i NNW - polisa ubezpieczenia grupowego   w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz.
 •  

  • Sprzęt oraz wyposażenie sal posiadają atesty bezpieczeństwa i higieny użytkowania przez dzieci.

   

   

  • Do utrzymywania czystości pomieszczeń oraz higieny osobistej dzieci i personelu używamy artykułów chemicznych z atestami.


  • Wszystkie osoby pracujące z naszymi dziećmi odbyły szkolenie BHP i PPOŻ oraz  posiadają aktualną książeczkę badań Sanepidu.

   

  • Wszystkie pomieszczenia wentylowane są przez mechaniczną wentylację nawiewno - wywiewną. Wymiana powietrza jest naszym zdaniem niezwykle ważna w przypadku alergenów i zarazków unoszących się w powietrzu.

   

  • Własny, ogrodzony i atestowany plac zabaw, dostępny tylko i wyłącznie dla dzieci z przedszkola. Przed każdym wyjściem dzieci, plac zabaw jest kontrolowany w celu usunięcia potencjalnych niebezpieczeństw. Teren przedszkola jest pod stałym monitoringiem.