Nasze cele


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

b)  sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.

c)  współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo

  • W naszym przedszkolu zapewniamy wszystkim dzieciom najwyższe standardy pomieszczeń, w których przebywają. Zgodnie z wymaganiami, wszystkie pomieszczenia posiadają odpowiednią powierzchnię i wysokość oraz nasłonecznienie. Spełniają wszystkie normy PPOŻ, BHP oraz Sanepid.

     

  • Wszystkie dzieci oraz personel przedszkola objęci są ubezpieczeniem OC i NNW - polisa ubezpieczenia grupowego   w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz.


  • Sprzęt oraz wyposażenie sal posiadają atesty bezpieczeństwa i higieny użytkowania przez dzieci.

    Czytaj więcej...