Kalendarium

 

                                                                                            RAMOWY PLAN DNIA 

06:30 08:20   Schodzenie się dzieci do przedszkola, ćwiczenia poranne, zabawy   12:00 12:30   Obiad
08:20 08:45   Zajęcia dydaktyczne   12:30 13:15   Odpoczynek poobiedni, oglądanie bajek
08:45 09:00   Przygotowanie do śniadania   13:15 13:45   Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne
09:00 09:20   Śniadanie   13:45 14:00   Sprzątanie zabawek, przygotowanie do podwieczorku
09:20 09:35   Czytanie bajki   14:00 14:20   Podwieczorek
09:35 09:45   Mycie ząbków   14:20 14:35   Podsumowanie dnia
09:45 11:00   Zajęcia dydaktyczne, dodatkowe   14:35 16:30   Czas na zabawę
11:00 11:45   Spacer, zabawa na placu zabaw, boisko   16:30 17:00   Rozchodzenie się dzieci do domów
11:45 12:00   Przygotowanie do obiadu